Tříselná kýla – pracovní úraz.

Má pojišťovna oprávnění zamítnout PÚ – tříselnou kýlu, když jej zaměstnavatel (při zjištění příčin vzniku) uznal jako pracovní ? Zaměstnanec pracoval jako truhlář, a na příkaz zaměstnavatele zvedl břemeno cca 25 kg a po cca 2m chůze ucítil náhlou bolest v levé části břicha. Zvedání břemen nebylo jeho pracovní náplní. Při zjištění příčin vzniku úrazu jej zaměstavatel uznal jako pracovní. Pojišťovna však PÚ zamítla. Má pojišťovna právo (který právní předpis ji k tomu opravňuje) zamítnout PÚ, když jej zaměstnavatel uznal jako pracovní ? V prvním zamítnutí uvedla, že diagnóza takového poranění není uvedena ve vyhl.č.440/2001 Sb., po odvolání zase uvedla, že v propouštěcí lékařské zprávě je uvedeno, že poškozený měl s kýlou problémy již půl roku. V této souvisloti se odvolávám na stanoviska (např.JUDr. Ladislav Jouza – Česká advokátní komora, JUDr. EvaDandová – Pracovní právo,  popř. vyjádření Prof.MUDr. Josefa Pavrovského Dr.Sc.):může být kýla uznána za pracovní úraz vzniklá v důsledku neobratného pohybu při zdvihání nebo zachycení padajících předmětů o veliké váze, nebo při skoku či vzepření. Došlo-li při zvedání těžkých břemen nebo při namáhavé práci k uskřipnutí kýly, přiznává se úrazová kvalifikace zhoršení kýly již existující. Dnes již judikatura potvrzuje, že náhlé neobyčejné napětí síly, resp. přepětí sil, se pokládá za úrazový děj. Za úrazový děj lze považovat i prudký, nenadálý, násilný a nevyvážený pohyb. Přestože poškozený měl k předmětnému pracovnímu úrazu predispozici, nelze ji při jeho vzniku zohledňovat“.

Jak by měl dále zaměstnavatel postupovat vůči pojišťovně vzhledem k opakovanému zamítnutí PÚ ?

Děkuji za opověď.

P.K.

Odpověď odborníka

Dobrý den. Pojišťovna nemá žádné oprávnění zamítnout Váš pracovní úraz. O tom, zda se stal nebo nestal pracovní úraz rozhoduje pouze…

Odpověď byla zkrácená. Celá odpověď se zobrazí pouze registrovanému a přihlášenému uživateli.