Kožmín Petr, JUDr., LL.M., MBA

Region působnosti Česká republika
Adresa Pravdova 1062, 342 01 Sušice
Na vyšinkách 149, 277 32 Byšice
Telefon +420 724 243 141
E-mail
Web http://www.osz.org
OZO PR Osvědčení: VUBP/790/PREV/2018
Platnost do: 20.4.2023
OZO PO Osvědčení: Z - OZO - 160 / 2012
OZO KOO Osvědčení: KARO/343/KOO/2022
Platnost do: 14.12.2027

Člen redakční rady Ověřený odborník Odpovídá na otázky

Absolvent Fakulty právnické ZČU v Plzni, kde v roce 2006 získal titul Mgr. V roce 2014 složil na Fakultě právnické UK v Praze státní rigorózní zkoušku a získal titul JUDr. V roce 2018 získal profesní titul LL.M., v oboru veřejnoprávní činnost, v roce 2020 profesní titul MBA v oboru bezpečnost a ochrana obyvatelstva. V letech 1984–1989 pracoval jako elektrotechnik v oblasti železničního opravárenství, od roku 1990 až do roku 2007 působil v oblasti organizování a řízení železniční dopravy. Od roku 2008 až dosud působí na pozici vedoucí oddělení BOZP-svazový inspektor Odborového sdružení železničářů. Je držitelem odborných způsobilostí v elektrotechnice, v požární ochraně, v prevenci rizik, koordinátora BOZP na staveništi a auditora systému managementu BOZP. Od roku 2010 do roku 2020 zastával pozici předsedy odborné zkušební komise pro výkon zkoušek z odborné způsobilosti v prevenci rizik. Je držitelem profesních kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání, Manažer BOZP a Specialista v ergonomii. V roce 2013 byl jmenován soudním znalcem v oboru bezpečnost práce a ergonomie. Je členem České asociace prevence rizik a předsedou správní rady Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú. Dlouhodobě se v rámci znaleckého ústavu podílí na výzkumné činnosti v oblasti BOZP, je hodnotitelem výzkumných projektů u Technologické agentury ČR. Zabývá se pedagogickou a publikační činností.