Petik Lukáš, Ing.

Region působnosti Česká republika
Adresa Čs. Armády 1413/29, 787 01 Šumperk
Telefon +420 777 056 996
E-mail
OZO PR Osvědčení: NEO/41/PRE/2016
Platnost do: 7.10.2021
OZO PO Osvědčení: Š-TPO-23/2010
OZO KOO Osvědčení: ROVS/1240/KOO/2018
Platnost do: 20.6.2023

Ověřený odborník

6 let výkon činnosti inspektora Státního úřadu inspekce práce, Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Specializace na bezpečnost práce ve stavebnictví, povinnosti zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi. Nezávislý auditor BOZP pro nové stavby a stávající provozy. Lektor BOZP pro management firem. Specializace na soudní judikaturu v BOZP, kasuistiku pracovních úrazů a vzdělávání investorů staveb a koordinátorů BOZP na staveništích.