Jméno a příjmení Obor znalecké činnosti
doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c. Znalec jmenovaný ministerstvem spravedlnosti podle nového zákona č. 254/2019 Sb. (platnost licence bez časového omezení)

Obor: bezpečnost práce a ergonomie,

Odvětví / specializace:

 • Bezpečnost práce / Posuzování bezpečnosti práce
 • Ergonomie / Posuzování pracovního prostředí a pracovních podmínek
JUDr. Petr Kožmín, MBA, LL.M. Znalec jmenovaný ministerstvem spravedlnosti podle nového zákona č. 254/2019 Sb. (platnost licence bez časového omezení)

Obor: bezpečnost práce a ergonomie,

Odvětví / specializace:

 • Bezpečnost práce / Posuzování bezpečnosti práce
 • Ergonomie / Posuzování pracovního prostředí a pracovních podmínek
Ing. Jakub Marek, MSc. Znalec jmenovaný ministerstvem spravedlnosti podle nového zákona č. 254/2019 Sb. (platnost licence bez časového omezení)

Obor: bezpečnost práce a ergonomie,

Odvětví / specializace:

 • Bezpečnost práce / Posuzování bezpečnosti práce
 • Ergonomie / Posuzování pracovního prostředí a pracovních podmínek
Ing Petr Osička Znalec jmenovaný krajským soudem podle zákona č. 36/1967 Sb. (platnost licence do 31.12.2025)

Obor: Bezpečnost práce

Specializace:

 • stavebnictví
 • práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Ing. Mojmír Klas, CSc. Znalec jmenovaný krajským soudem podle zákona č. 36/1967 Sb. (platnost licence do 31.12.2025)

Obor: Bezpečnost práce

Specializace:

 • stavebnictví
Ing. Milan Kulovaný Znalec jmenovaný krajským soudem podle zákona č. 36/1967 Sb. (platnost licence do 31.12.2025)

Obor: Bezpečnost práce

Specializace:

 • elektrotechnika
 • energetika
Bc. Martin Schoř Znalec jmenovaný krajským soudem podle zákona č. 36/1967 Sb. (platnost licence do 31.12.2025)

Obor: Bezpečnost práce

Specializace:

 • železniční doprava
Luděk Fiedler Znalec jmenovaný krajským soudem podle zákona č. 36/1967 Sb. (platnost licence do 31.12.2025)

Obor: Bezpečnost práce

Specializace:

 • zdvihací zařízení
Vladimír Burda Znalec jmenovaný krajským soudem podle zákona č. 36/1967 Sb. (platnost licence do 31.12.2025)

Obor: Bezpečnost práce

Specializace:

 • stavebnictví
Ing. Jiří Kvasnička Znalec jmenovaný krajským soudem podle zákona č. 36/1967 Sb. (platnost licence do 31.12.2025)

Obor: Bezpečnost práce

Specializace:

 • zemědělské, potravinářské a lesnické stroje
Ing. Ondřej Belica Znalec jmenovaný krajským soudem podle zákona č. 36/1967 Sb. (platnost licence do 31.12.2025)

Obor: Bezpečnost práce

Specializace:

 • práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou