Aktuality a články

Osamocený pracovník

Definice zaměstnance pracujícího osamoceně není obecně stanovena, pouze § 1 písm. d) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, vysvětluje pojem osamocený zaměstnanec takto: „zaměstnanec, který vykonává práci během pracovní směny na pracovišti sám …

Marcela Skřehotová

Osobní ochranné pracovní prostředky

Část 6: OOPP PRO OCHRANU OČÍ A OBLIČEJE Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky určené k ochraně očí a obličeje proti nárazům různé síly, optickému záření, roztaveným kovům a horkým pevným tělesům, kapkám a postřiku, prachu, plynům, elektrickému oblouku vzniklému z krátkého spojení nebo proti kombinaci těchto možností.   Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. …

Marcela Skřehotová

Záchranný balíček

Zákoník práce v § 103, odst. 1, písm. j) stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnanci poskytnutí první pomoci. To v praxi spočívá v: poskytnutí prostředků pro první pomoc (lékárnička) a proškolení zaměstnanců o způsobech poskytování první pomoci. Podle § 102, odst. 6 zákoníku práce má zaměstnavatel při zajišťování těchto povinností spolupracovat s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. …

Petr Skřehot

Partneři portálu

Logo CZTPIS

 

 

 

 

 

  logo OSZ