Aktuality a články

Výzkum mezi profesionály BOZP

Jedním z cílů ZÚBOZ je zkoumat stávající stav v oboru BOZP, analyzovat příčiny problémů a poskytovat aktuální, ověřené informace. V loňském a letošním roce jsme proto provedli anonymní dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 174 odborníků na BOZP (zaměstnanců velkých, středních a malých firem i OSVČ). V nebližší době zveřejníme souhrnnou zprávu, avšak pro naše fanoušky na FB s předstihem přineseme …

Marcela Skřehotová

BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech

Dne 31. května 2017 se uskuteční seminář BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech, který pořádá Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r.o. a redakce portálu BOZPprofi.cz. Akce proběhne v Praze v konferenčních prostorách hotelu Grandior. Na semináři ve třech samostatných blocích vystoupí: Robert Křepinský – předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády ČR pro BOZP a člen týmu …

Petr Skřehot

Ergonomický program

Ve zjednodušené podobě lze ergonomický program popsat jako interní strategický dokument organizace, který stanoví postupy a odpovědnosti pro identifikaci ergonomických rizik, pro návrh a realizaci adekvátních opatření vedoucích k jejich snížení nebo odstranění a pro udržování zdraví neohrožujících pracovních podmínek na pracovištích za využití nástrojů systémového řízení. Ergonomický program by měl být trvalou součástí politiky …

Marcela Skřehotová

Partneři portálu

Logo CZTPIS

 

 

 

 

 

  logo OSZ