Logo CZTPIS

 

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, z.s.

Profesní organizace, jejímž cílem je vytvářet most mezi komerčním sektorem a akademickou sférou s cílem podporovat transfer know-how a provozních zkušeností mezi svými členy. Vzájemná spolupráce členů je uskutečňována prostřednictvím projektů výzkumu, vývoje a inovací, vzdělávacích aktivit, stáží, seminářů a dalších odborných akcí. Platforma v současnosti sdružuje více 45 průmyslových podniků, malých a středních firem, výzkumných institucí, vysokých škol a oborových sdružení. Platforma je členem Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu.