Úrazové pojištění zaměstnanců – aktuální téma současnosti

K významnějším otázkám současné doby patří zcela určitě problematika úrazového pojištění zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání. V tomto období právě probíhá odborná diskuse a připomínkové řízení, vypořádání připomínek a rozhoduje se o tom, jakou podobu bude úrazové pojištění v ČR vůbec mít. Jedná se o velice zásadní věc, neboť zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu nebo nemoci …

Petr Skřehot

Mimořádné události

Každé škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací nazýváme mimořádnou událostí. Obecně lze za mimořádnou událost považovat náhlou závažnou událost, která způsobila narušení stability systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo existence. Mimořádné události se klasifikují …

Petr Skřehot