Ing. Petr Osička

 

Absolvent Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, který je nyní vyučován na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Následně pracoval jako požární důlní technik na hlubinném dole a též báňský záchranář v různých pozicích. Dlouhodobě pracoval v pozici vedoucího technika BOZP a PO a působil při vyšetřování závažných pracovních úrazů a havárií. Působil rovněž v pozici vedoucího likvidace havárie. Postgraduál hlubinného dobývání absolvoval při zaměstnání. V průběhu těchto činností nabral značné zkušenosti při objasňování pracovních úrazů a průmyslových havárií. Po útlumu hornictví krátce působil na Krajské hygienické stanici v Ostravě. Dlouhodobě působil původně na Inspektorátu bezpečnosti práce a následně na Inspektorátu práce, v pozici inspektora – garanta v oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví a zabýval se zejména prošetřováním závažných úrazů z rozličných oborů. V současné době působí jako koordinátor BOZP na významných stavbách. Znalcem v oboru bezpečnosti práce se specializací ve stavebnictví a při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou byl ustaven v roce 2006. V současné době je členem představenstva Komory soudních znalců ČR a předsedou samostatné sekce BOZP a PO komory. Je autorem „metodiky“ sjednocujícího postupu znalců v oboru bezpečnosti práce. Pravidelně působí jako konzultant diplomových prací. Je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně, pro výkon činností koordinátora BOZP na staveništi, v prevenci rizik a bezpečnostního technika pro práce hornickým způsobem.