Ing. Slavoj Zemánek

 

Absolvent Fakulty stavební ČVUT Praha. Je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik. V letech 2003-2009 pracoval v oblasti poradenství, kde se mimo jiné zabýval i implementací požadavků podle OHSAS 18001 v různých odvětvích průmyslu. V letech 2009-2013 pracoval ve společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. na pozici ředitele úseku řízení kvality a E&HS ; od roku 2011 na pozici projektového manažera a následně ředitele přípravy a realizace v divizi Plyn a ropa. Od roku 2013 pracuje ve společnosti NET4GAS, s.r.o. na pozici ředitele úseku procesů a organizace, životní prostředí a bezpečnost práce. Jako projektový manažer vedl projekt realizace kompresorové stanice Portovaya v Rusku, projekt realizace propanové chladící stanice El Borma na Sahaře v Tunisku a řadu menších projektů na území ČR.