Nové strategie, cíle a programy pro výzkumnou činnost národních technologických platforem

Dne 19. září 2014 uspořádalo Technologické centrum Akademie věd ČR setkání zástupců národních technologických platforem, které se zaměřilo na problematiku podpory výzkumu a činností technologických platforem ze strany státu i Evropské unie. Setkání se zúčastnili zástupci celkem 18 technologických platforem, CzechInvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Technologické agentury ČR. Za …

Petr Skřehot

Úrazové pojištění zaměstnanců – aktuální téma současnosti

K významnějším otázkám současné doby patří zcela určitě problematika úrazového pojištění zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání. V tomto období právě probíhá odborná diskuse a připomínkové řízení, vypořádání připomínek a rozhoduje se o tom, jakou podobu bude úrazové pojištění v ČR vůbec mít. Jedná se o velice zásadní věc, neboť zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu nebo nemoci …

Petr Skřehot

Mimořádné události

Každé škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací nazýváme mimořádnou událostí. Obecně lze za mimořádnou událost považovat náhlou závažnou událost, která způsobila narušení stability systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo existence. Mimořádné události se klasifikují …

Petr Skřehot