Skřehot Petr Adolf, doc. RNDr. Mgr. , Ph.D.

Region působnosti Hlavní město Praha
Adresa Rotavská 1326/15
155 00 Praha 5
Telefon +420 777 828 865
E-mail
Web http://www.ergowork.cz
OZO PR Osvědčení: ATBP/253/PREV/2019
Platnost do: 17.5.2024
OZO PO Osvědčení: Z-577/98

Správce portálu Správce fóra Člen redakční rady Ověřený odborník Odpovídá na otázky

Soudní znalec v oboru bezpečnost práce specializující se na problematiku prevence rizik, ergonomii, lidský a organizační faktor, nebezpečné chemické látky, nanobezpečnost a řídicí centra.

Řešitel 23 výzkumných projektů, autor nebo spoluautor více jak 100 odborných článků a 16 odborných knih:

 • Rozptyl těžkého plynu v atmosféře: teorie - modely - experimenty (2018)
 • Skladové objekty a jejich provoz z pohledu bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů (2012)
 • Spolehlivost lidského činitele (2011)
 • Prevence pracovních rizik (2011)
 • Technologická rizika a průmyslová bezpečnost (2011)
 • Nanobezpečnost (2011)
 • Bezpečnost práce při těžbě dřeva (2011)
 • Terminologický výkladový slovník k problematice spolehlivosti lidského činitele (2011)
 • Advances in Human Factors and Ergonomics Series (2011)
 • STAVEBNICTVÍ : Prevencí proti úrazům (2010)
 • Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space (2010)
 • Základy aplikované ergonomie (2009)

Reference

Dosažené vzdělání:

 • Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta, obor jaderná chemie (RNDr.), obor ochrana životního prostředí (Mgr.)
 • Vysoká škola báňská-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství, obor požární ochrana a průmyslová bezpečnost (Ph.D.)

Autor nebo spoluautor certifikovaných výstupů:

 • ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
 • Komentované vydání ČSN ISO 45001
 • Metodika kritérií a požadavků na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod
 • Metodika pro posouzení vlivu prostředí a podmínek v blokových dozornách na spolehlivost operátorů
 • MIPS-metoda identifikace příčin selhání
 • Metodický pokyn MŽP - Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik