Kovařík Milan, Ing., MBA

Region působnosti Česká republika
Adresa Dělnická 54, 170 00 Praha 7
Telefon +420 774 617 746
E-mail
OZO PR Osvědčení: BEPR/041//PRE/2016
Platnost do: 30.8.2021
OZO PO Osvědčení: Z-OZO-165/2016

Ověřený odborník