Škoda Miroslav

Region působnosti Moravskoslezský kraj
Adresa Opava
E-mail
OZO PR Osvědčení: ROVS/4388/PRE/2016
Platnost do: 25.5.2021
OZO PO Osvědčení: Z-72/2000

Ověřený odborník