Pád mostu před projíždějící vlak – Studénka 2008 (zdroj: DI ČR)