Exkurze na staveniště Ústřední čistírny odpadních vod Praha

Vážení čtenáři – členové České asociace pro prevenci rizik. Na stránce http://www.portalbozp.cz/capr-news/exkurze-staveniste-ucov/ můžete nalézt novou aktualitu, resp. pozvánku na v pořadí již druhou exkurzi na staveniště Ústřední čistírny odpadních vod Praha. Jedná se o zcela ojedinělou příležitost prohlédnout si právě dokončované technologie pro čištění odpadních vod. Případní zájemci rozhodně neváhejte a zaregistrujte se u tajemníka ČAPR!

Petr Skřehot

XXX. ročník konference Aktuálne otázky BOZP se blíží!!!

Každý, kdo se v BOZP orientuje, dobře ví, že každoročně v listopadu probíhá v nádherném prostředí Vysokých Tater jedna z nejlepších odborných akcí – mezinárodní konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Letošní ročník, který proběhne ve dnech 6. až 8. listopadu 2017, ovšem bude jubilejní třicátý!!! Jakož i několik akcí předchozích i tentokráte se uskuteční v hotelu Patria …

Petr Skřehot

VI. ročník konference Advances in Fire and Safety Engineering 2017

Materiálovotechnologická fakulta Slovenské technické univerzity v Bratislavě letos pořádá již šestý ročník konference „Advances in Fire and Safety Engineering 2017“. Akce se uskuteční ve dnech 19. až 20. října 2017 v aule Materiálovotechnologické fakulty STU, na adrese J. Bottu 25, Trnava. Konference se zaměřuje na široké spektrum témat souvisejících zejména s požární ochranou a krizovým řízením: …

Petr Skřehot

Workshop na téma pyrotechnická zátěž a rizika (PYROMAPA)

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o problematiku vyhledávání pyrotechnické zátěže na odborný workshop, který se uskuteční dne 19. 9. 2017 od 10:00 v zasedací místnosti Jůnův statek, Sedlec 9, Praha – východ. Workshop je realizován v rámci výzkumného projektu VI20152018038: Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika (PYROMAPA), který řeší konsorcium firem T-SOFT a.s. a Destrux …

Petr Skřehot

Výzkum mezi profesionály BOZP

Jedním z cílů ZÚBOZ je zkoumat stávající stav v oboru BOZP, analyzovat příčiny problémů a poskytovat aktuální, ověřené informace. V loňském a letošním roce jsme proto provedli anonymní dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 174 odborníků na BOZP (zaměstnanců velkých, středních a malých firem i OSVČ). V nebližší době zveřejníme souhrnnou zprávu, avšak pro naše fanoušky na FB s předstihem přineseme …

Marcela Skřehotová