Osobní ochranné pracovní prostředky

Část 9: OOPP PRO OCHRANU CELÉHO TĚLA

Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky (ochranné oděvy) určené k ochraně celého těla před účinky mechanických, chemických nebo biologických rizik. Dále oděvy pro ochranu před působením tepla, žáru, ohně, chladu, vody, záření, nebo při rozstříknutí roztaveného kovu. Náleží zde i prostředky pro prevenci pádů, prachotěsné a plynotěsné oděvy a oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů.

Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi OOPP pro ochranu celého těla (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

Prostředky pro prevenci pádů:

 • úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků (ČSN EN 353-1, ČSN EN 354, ČSN EN 361, ČSN EN 362, ČSN EN 795),
 • brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků (ČSN EN 355, ČSN EN 360, ČSN EN 363),
 • prostředky pro polohování těla (ČSN EN 358).

a ochranné oděvy:

 • ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) (ČSN EN ISO 13688, ČSN EN 342, ČSN EN 343+A1, ČSN EN 381-5,-11, ČSN EN 1149-5, ČSN EN ISO 20471+A1, ČSN EN ISO 11611, ČSN EN ISO 11612, ČSN EN 13034+A1),
 • oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.) (ČSN EN 381),
 • oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli (ČSN EN 14605+A1),
 • oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením (ČSN EN 348, ČSN EN ISO 11612, ČSN EN ISO 6942),
 • oděvy odolné proti žáru a ohni (ČSN EN 11611, ČSN EN ISO 11612, ČSN EN 1486, ČSN EN ISO 14116),
 • oděvy proti chladu a vodě (nepromokavé) (ČSN EN 342, ČSN EN 343+A1, ČSN EN 14058, ČSN EN 342, ČSN EN 343+A1, ČSN EN 14058, ČSN EN 14360, ČSN EN ISO 15027-1),
 • oděvy na ochranu před ionizujícím zářením (ČSN EN 1073-1,2),
 • oděvy prachotěsné (ČSN EN 14605+A1, ČSN EN ISO 13982-1, ČSN EN 13034+A1),
 • oděvy plynotěsné (ČSN EN 943, ČSN EN 14126),
 • oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů (pásky na rukávy, rukavice apod.) (ČSN EN ISO 20471),
 • potápěčské oděvy,
 • ochranné přikrývky.

Pozn.: Osobní ochranné prostředky pro ochranu před utonutím (záchranné plovací vesty) byly již rozebrány v kapitole č. 8 tohoto článku, která pojednává o OOPP pro ochranu trupu a břicha.

 

V příloze č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu těla, paží, rukou a pokožky, ochranu před nepříznivým počasím, použití výstražných oděvů, bezpečnostních pásů, postrojů a lan.

1. Ochranné oděvy:

 • práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky, žíravými čisticími prostředky a ochrannými postřiky,
 • práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy vysoké teploty,
 • práce při výrobě skla,
 • otryskávací práce,
 • práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu,
 • práce při čištění cisteren, nádrží a kanálů.

2. Ohnivzdorné ochranné oděvy:

 • svařování v omezených prostorech,
 • opravy tavicích agregátů kovu a skla.

3. Zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí:

 • práce při vykosťování a řezání masa,
 • práce s ručními noži, při kterých je třeba táhnout nůž směrem k tělu.

4. Kožené zástěry:

 • svařovací práce,
 • kovářské práce,
 • slévačské práce.

5. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu před nepříznivým počasím

 • práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí.

6. Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů

 • práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní.

Tzn. zejména v podmínkách, kdy vlivem snížené viditelnosti může dojít ke zranění osob. Riziko tohoto druhu se může vyskytovat večer nebo v noci, ale také v mlze, prachu nebo v podmínkách, kdy se na pracovišti vyskytují pracovníci různých dodavatelů, pohybují se tam stavební stroje a je nezbytné zřetelné odlišení pracovníků.

7. Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních pásů a postrojů

 • práce na lešeních a konstrukcích,
 • práce při montáži stavebních prefabrikátů.
 • práce na stožárech.

8. Práce a činnosti, které vyžadují použití bezpečnostních lan

 • práce v kabinách výškových jeřábů,
 • práce ve výškových kabinách stohovacích a zakládacích zařízení ve skladištích,
 • práce ve vysokých částech vrtných věží,
 • práce v šachtách a stokách.

9. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu pokožky

 • práce při zpracování barev a materiálů k nanášení,
 • práce při vydělávání kůží,
 • práce ve vlhkém prostředí,
 • čisticí a údržbářské práce, při nichž může dojít ke kontaminaci pokožky,
 • práce s ionizujícím zářením.

Část 8: OOPP PRO OCHRANU TRUPU A BŘICHA

Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky (vesty, kabáty, zástěry, bederní pásy, …) určené k ochraně trupu a břicha před účinky mechanických, chemických nebo biologických rizik. Pro ochranu před utonutím, před působením tepla, chladu, záření, nebo při rozstříknutí roztaveného kovu.

Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi OOPP pro ochranu trupu a břicha (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • ochranné vesty, kabáty a zástěry pro ochranu před strojním zařízením a před ručním nářadím (bodnutí, pořezání, rozstříknutí roztaveného kovu apod.) (ČSN EN ISO 13998, ČSN EN 381-11, ČSN EN ISO 9185),
 • ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými a biologickými látkami (ČSN EN 14605+A1),
 • vyhřívané vesty (ČSN EN 342),
 • záchranné plovací vesty (ČSN EN ISO 12402-6+A1),
 • zástěry na ochranu před rentgenovým zářením (ČSN EN 61331-3),
 • bederní pásy, protektory.

V příloze č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou, ochranu před nepříznivým počasím a použití výstražných oděvů.

1. Ochranné oděvy:

 • práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky, žíravými čisticími prostředky a ochrannými postřiky,
 • práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy vysoké teploty,
 • práce při výrobě skla,
 • otryskávací práce,
 • práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu,
 • práce při čištění cisteren, nádrží a kanálů.

2. Ohnivzdorné ochranné oděvy:

 • svařování v omezených prostorech,
 • opravy tavicích agregátů kovu a skla.

3. Zástěry odolné proti proříznutí, probodnutí:

 • práce při vykosťování a řezání masa,
 • práce s ručními noži, při kterých je třeba táhnout nůž směrem k tělu.

4. Kožené zástěry:

 • svařovací práce,
 • kovářské práce,
 • slévačské práce.

5. Práce a činnosti, které vyžadují ochranu před nepříznivým počasím

 • práce ve venkovním prostředí v deštivém a chladném počasí

6. Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů

 • práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní.

Tzn. zejména v podmínkách, kdy vlivem snížené viditelnosti může dojít ke zranění osob. Riziko tohoto druhu se může vyskytovat večer nebo v noci, ale také v mlze, prachu nebo v podmínkách, kdy se na pracovišti vyskytují pracovníci různých dodavatelů, pohybují se tam stavební stroje a je nezbytné zřetelné odlišení pracovníků.

 

Osobní ochranné prostředky pro ochranu před utonutím

V příloze č. 2 nařízení vlády č. 21/2003, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, jsou uvedeny dodatečné požadavky pro specifická rizika týkající se záchranných plovacích vest, záchranných rukávů a záchranných obleků:

Osobní ochranný prostředek určený pro ochranu před utonutím musí být schopen vynést uživatele, který může být vyčerpán nebo v bezvědomí po pádu do kapalného prostředí, na hladinu tak rychle, jak je to možné, bez nebezpečí pro jeho zdraví a držet ho na hladině v poloze, která umožňuje dýchání při čekání na pomoc.

Osobní ochranný prostředek může být úplně nebo částečně vyplněn nadnášejícím materiálem nebo může být nafouknut buď plynem, přivedeným ručně nebo automaticky, nebo ústy naplněn vzduchem.

Za předpokládaných podmínek používání

 • OOP musí být schopen odolat účinkům nárazu při pádu do kapalného prostředí a účinkům tohoto prostředí samotného, aniž by to bylo na závadu jeho správné funkce,
 • nafukovací OOP musí být uzpůsoben pro rychlé a plné nafouknutí.

Pokud to určité předpokládané podmínky používání vyžadují, musí určité typy OOP rovněž splňovat jeden nebo více následujících doplňkových požadavků:

 • musí mít všechna nafukovací zařízení (uvedená výše) světelné nebo zvukové signalizační zařízení,
 • musí mít zařízení pro upevnění a připoutání těla, s jehož pomocí může být uživatel vyzdvižen z kapaliny,
 • musí být vhodné pro dlouhodobé používání po celou dobu činnosti, která vystavuje uživatele, pravděpodobně v oděvu, riziku pádu do kapalného prostředí nebo vyžaduje ponoření do něj.

Část 7: OOPP PRO OCHRANU RUKOU A PAŽÍ

Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky určené k ochraně rukou a paží před účinky mechanických, chemických nebo biologických rizik, před působením tepla, plamene, chladu, vlhka, záření, vibrací, nebo elektrického napětí.

Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi OOPP pro ochranu rukou a paží (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • rukavice na ochranu před mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, vibracím apod.) (ČSN EN 420+A1, ČSN EN 388, ČSN EN 381-1, ČSN EN 1082-1,-2, ČSN EN ISO 10819),
 • rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli (ČSN EN 374-1,-2,-3,-4),
 • rukavice na ochranu před elektřinou, žárem a nízkými teplotami (ČSN EN 60903-ed.2, ČSN EN 12477+A1, ČSN EN 16350, ČSN EN 407, ČSN EN 12477+A1, ČSN EN 511),
 • rukavice na ochranu před ionizujícím zářením (ČSN EN 421),
 • palcové rukavice (ČSN EN 420+A1, ČSN EN 388),
 • ochranné prsty,
 • ochranné rukávy (ČSN EN 1082-1,-2),
 • ochranné nátepníky pro těžkou práci (ČSN EN 1082-1,-2),
 • dlaňovice,
 • ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí (ČSN EN 420+A1).

V příloze č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu těla, paží a rukou:

1. Ochranné oděvy:

 • práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními prostředky, žíravými čisticími prostředky a ochrannými postřiky,
 • práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy vysoké teploty,
 • práce při výrobě skla,
 • otryskávací práce,
 • práce v prostorech s teplotou hluboko pod bodem mrazu,
 • práce při čištění cisteren, nádrží a kanálů.

2. Ohnivzdorné ochranné oděvy:

 • svařování v omezených prostorech,
 • opravy tavicích agregátů kovu a skla.

3. Ochrana předloktí:

 • práce při vykosťování a krájení masa.

4. Rukavice:

 • svařování,
 • manipulace s předměty s ostrými hranami – s výjimkou strojů, kde je nebezpečí, že budou rukavice zachyceny,
 • nechráněná práce s kyselinami a roztoky žíravin,
 • práce s ropnými produkty,
 • práce s podchlazenými výrobky a předměty,
 • práce s expanzními vsazovacími přístroji.

5. Rukavice z kovové síťoviny:

 • práce při vykosťování a krájení masa,
 • krájení masa ručním nožem při porážení zvířat a výrobě masa,
 • práce při výměně nožů u řezacích strojů.

Při výběru rukavic je potřeba zohlednit nejen rizika, proti kterým mají rukavice chránit, ale také činnosti, při kterých mají být používány. Neméně důležitou vlastnosti je proto i jejich úchopová schopnost. Na trhu existuje celá řada materiálů, střihů a typů rukavic, které jsou značeny piktogramy podle typu ochrany. Bližší informace o materiálech střizích a piktogramech naleznete například zde.

Část 6: OOPP PRO OCHRANU OČÍ A OBLIČEJE

Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky určené k ochraně očí a obličeje proti nárazům různé síly, optickému záření, roztaveným kovům a horkým pevným tělesům, kapkám a postřiku, prachu, plynům, elektrickému oblouku vzniklému z krátkého spojení nebo proti kombinaci těchto možností.

Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi OOPP pro ochranu očí a obličeje (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • ochranné brýle (ČSN EN 166),
 • ochranné brýle proti záření rentgenovému, laserovému, ultrafialovému, infračervenému, viditelnému (proti oslnění) (ČSN EN 169, ČSN EN 170, ČSN EN 171, ČSN EN 172, ČSN EN 379+A1, ČSN EN 175),
 • ochranné obličejové štíty (ČSN EN 166, ČSN EN 1731),
 • svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem nebo kukly, které lze připevnit na ochranné přilby) (ČSN EN 166, ČSN EN 175, ČSN EN 379+A1).

V příloze č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu zraku nebo obličeje ochrannými brýlemi, obličejovými štíty nebo stínítky:

 • svářecí, brousící a rozbrušovací práce,
 • práce při utěsňováni a sekání,
 • práce při dobývání a zpracovávání hornin,
 • práce s expanzními vsazovacími přístroji,
 • práce na hrubovacích strojích, které jsou zdrojem malých úlomku,
 • kování do zápustky,
 • odstraňování částí materiálu nebo práce, při nichž vznikají úlomky nebo střepiny (kovoobrábění, dřevoobrábění),
 • práce při tryskání abrasivních látek,
 • práce s kyselinami a zásadami, jejich roztoky, dezinfekčními látkami a žíravými čistícími prostředky,
 • práce, při nichž se rozprašují kapaliny,
 • práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek,
 • práce v sálavém teplu,
 • práce s lasery,
 • práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy.

V nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky jsou v bodech 2.3 a 3.9.1 přílohy č. 2 uvedeny dodatečné požadavky týkající se OOPP pro ochranu očí a obličeje.

Bod 2.3 Osobní ochranné prostředky pro obličej, oči a dýchací orgány

 • Jakékoli omezení zorného pole uživatele nebo vidění vlivem osobního ochranného prostředku pro obličej, oči nebo dýchací orgány musí být sníženo na minimum.
 • Stupeň optické neutrality prostředků u těchto druhů osobního ochranného prostředku musí být slučitelný s odpovídajícím druhem více nebo méně přesných nebo dlouhotrvajících činností uživatele.
 • V případě potřeby, musí být osobní ochranné prostředky upraveny nebo vybaveny příslušenstvím zabraňujícím tvorbě vlhkosti.
 • Osobní ochranný prostředek určený pro uživatele s korekcí zraku musí umožňovat nošení brýlí nebo kontaktních čoček.

Bod 3.9.1 Ochrana proti neionizujícímu záření

 • OOP určený pro předcházení akutnímu nebo chronickému poškození očí zdroji neionizujícího záření musí být schopen absorbovat nebo odrážet většinu energie vyzářené ve škodlivých vlnových délkách bez přílišného ovlivnění přenosu neškodné části viditelného spektra, vnímání kontrastu a schopnosti rozeznávání barev, pokud je to požadováno, při předpokládaných podmínkách používání.
 • Za tímto účelem musí být ochranné brýle navrženy a vyrobeny tak, aby měly pro všechny škodlivé vlnové délky takové činitele spektrálního prostupu, aby hustota zářivé energie osvětlení schopné zasáhnout oko uživatele přes filtr byla snížena na minimum a za žádných okolností nepřevyšovala maximální přípustnou hodnotu expozice.
 • Mimoto nesmějí brýle za předpokládaných podmínek používání zhoršovat nebo ztrácet své vlastnosti v důsledku emitovaného záření a všechny na trh uváděné exempláře musí být označeny číslem ochrany, které odpovídá spektrální závislosti činitele prostupu.
 • Brýle vhodné pro zdroje záření stejného typu musí být klasifikovány ve vzestupném pořádku jejich čísel ochrany a pokyny výrobce musí uvádět zejména křivky prostupu, které umožní výběr nejvhodnějšího OOP při respektování všech vlivů při praktickém používání, jako jsou vzdálenost od zdroje a spektrální rozložení vyzařované energie v této vzdálenosti.
 • Příslušné číslo ochrany musí být vyznačeno výrobcem na všech exemplářích brýlí s ochrannými filtry.

Část 5: OOPP PRO OCHRANU NOHOU

Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky určené k ochraně dolních končetin před účinky mechanických, chemických nebo biologických rizik, působením tepla, chladu, vlhka nebo vibrací.

Jedná se tak o pracovní obuv a ochranný oděv, případně jeho části. Do této skupiny OOPP patří také oděv nebo obuv, kterou je podle § 104, odst. 2 zákoníku práce zaměstnavatel povinen poskytnout v případě, že civilní oděv zaměstnance nebo jeho obuv může při práci podléhat mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

Podle ČSN EN ISO 20347 musí pracovní obuv disponovat ochrannými vlastnostmi, které ochrání uživatele před možnými zraněními.

Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu nohou (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí, (ČSN EN ISO 20 347, ČSN EN ISO 20 345)
 • obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou (ČSN EN ISO 20 345, ČSN EN ISO 20 346),
 • obuv, kterou lze rychle vyzout,
 • obuv a přezůvková obuv s podešví odolnou proti žáru (ČSN EN ISO 20 349),
 • obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví (ČSN EN ISO 20 345),
 • obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím (ČSN EN ISO 20 345),
 • obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická (ČSN EN ISO 20 345),
 • obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační (ČSN EN ISO 20 345),
 • ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil (ČSN EN ISO 17249 ed.2),
 • dřeváky,
 • ochrana proti pořezání (ČSN EN ISO 381-5),
 • chrániče kolen (ČSN EN 14404+A1),
 • snímatelné chrániče nártu (ČSN EN 13277),
 • kamaše (ČSN EN ISO 381-5),
 • vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu) (ČSN EN ISO 20345),
 • snímatelné hroty pro chůzi na ledu a sněhu nebo na kluzkých podlahovinách.

V příloze č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu nohou a jsou rozděleny do šesti bodů podle požadovaných ochranných vlastností daného OOPP:

1. Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí:

 • práce při výstavbě skeletu budov, základů a silniční práce,
 • lešenářské práce,
 • demoliční práce,
 • práce s betonovými a prefabrikovanými díly. stavby bednění a jeho odstraňování.
 • nádvorní práce a práce ve skladištích,
 • práce na střechách,
 • práce v lese,
 • práce v chemických provozech.

2. Ochranná obuv s podešvemi, které nejsou odolné proti proražení, proříznutí:

 • práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkých potrubích, jeřábech, kotelnách, elektrárnách,
 • práce při stavbě pecí, topných a větracích zařízení a montáži kovových dílu,
 • práce při přestavbách a údržbářské práce,
 • práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, lisování za tepla, tažení drátů,
 • práce v kamenolomech a otevřených výkopech, na uhelných skrývkách,
 • práce při dobývání a zpracování hornin,
 • práce při výrobě a zpracování plochého a obalového skla, h) práce při vyzdívání pecí v keramickém průmyslu,
 • práce s formami v keramickém průmyslu,
 • práce při formování v keramickém průmyslu a práce v průmyslu stavebních hmot,
 • práce v dopravě a skladování,
 • práce s mraženými bloky masa a s bloky konzervovaných potravin,
 • práce při stavbě a opravách lodí,
 • práce při posunování železničních vagónů,
 • práce u rámových pil,
 • dlouhodobá práce ve stoje.

3. Ochranná obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení, proříznutí:

 • práce na střechách.

4. Ochranná obuv s tepelně izolační podešví:

 • práce na velmi horkých nebo velmi studených materiálech nebo při práci s nimi.

5. Ochranná obuv, kterou lze snadno vyzout:

 • práce, při které se vyskytuje riziko proniknutí roztavené látky.

6. Ochranná obuv s protiskluzovou podešví:

 • práce ve vlhkém prostředí nebo na kluzkých plochách.

 

Obuv může chránit před velkým množstvím rizikových faktorů, záleží však na tom, zda je výrobce uvádí ve svých informacích o výrobku, protože jenom v takovém případě je možné poskytnout je jako OOPP. Kromě informací uvedených v návodu je možno vycházet i ze značek uvedených na obuvi. Bližší informace o značení pracovní, ochranné či bezpečností obuvi naleznete například zde.

Část 4: OOPP PRO OCHRANU HLAVY

Jedná se o osobní ochranné pracovní prostředky určené k ochraně lebky před úrazy způsobenými padajícími předměty, nebo nárazy hlavou do tvrdých předmětů, k ochraně před skalpováním a pro ochranu hlavy proti účinkům chladu, tepla, plamene, záření nebo povětrnostních vlivů.

Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu hlavy (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • ochranné přilby (používané např. v dolech, ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství a průmyslu) (ČSN EN 812, ČSN EN 397+A1, ČSN EN 14052+A1)
 • ochrany proti skalpování (čepice, barety, síťky na vlasy – se štítkem nebo bez štítku, apod.),
 • ochranné pokrývky hlavy (barety, čepice, nepromokavé klobouky apod., vyrobené z textilie, impregnované textilie aj.) (ČSN EN 342).

Kromě výše uvedených ochranných prostředků zde náleží i OOPP pro ochranu hlavy proti účinkům tepla a plamene (kukla) (ČSN EN ISO 11612)

V příloze č. 3 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu hlavy a lebky (ochranné přilby):

 • práce na staveništi,
 • práce spojené s údržbou, opravami a modernizací ocelových mostů, ocelových konstrukcí budov, stožárů, věží, ocelových konstrukcí, vysokých pecí, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, v kotelnách a elektrárnách,
 • práce spojené s údržbou a opravami v jámách, výkopech, šachtách a tunelech,
 • zemní práce a práce v lomech,
 • práce v podzemí, povrchových dolech, otevřených výkopech, při likvidaci skládek uhlí,
 • práce s expanzními vsazovacími přístroji,
 • trhací práce,
 • práce v blízkosti zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků,
 • práce u vysokých pecí, u redukčních pecí. při zpracování kovů. kování, kování v zápustce, slévání,
 • práce na průmyslových pecích, kontejnerech, strojním zařízení, silech, zásobnících a potrubích,
 • stavba a opravy lodí,
 • práce při posunování železničních vagonů,
 • práce na jatkách,
 • záchranné práce a zdolávání havárií, nejsou-li vykonávány záchrannými sbory a službami,
 • práce při chovu koní,
 • těžba dříví, manipulace s kulatinou,
 • obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíků.

Bližší informace o používání ochranných přileb:

 • Základními ochrannými vlastnostmi, které musí mít každá ochranná přilba, je odolnost proti nárazu, což znamená, že skořepina společně s náhlavní vložkou musí požadovaným způsobem tlumit energii nárazů, a také odolnost proti proražení ostrým předmětem.
 • Přilba chrání pracovníka i při nárazech velkých předmětů. Leckdy může dojít k odhození zasaženého pracovníka, které je způsobeno hybností břemene, nicméně k přímému poranění hlavy chráněné přilbou nedojde.
 • Také při pádech z výšky hraje přilba velkou roli, neboť značný podíl u smrtelných úrazů mají právě poranění hlavy. Přilba pochopitelně nemůže chránit absolutně, ale snížení následků se projeví vždy.
 • Při používání ochranných přileb ve speciálních podmínkách, například při velmi vysoké nebo naopak nízké teplotě, je nutno vybrat takový prostředek, který poskytuje ochranu i za těchto okolností. Těmto podmínkám odolávají jen speciálně zkoušené přilby a je to u nich opět vyznačeno v návodu.
 • Životnost přileb je omezená, neboť jejich materiál časem degraduje. Ke snížení mechanických vlastností dochází i v případě, kdy se přilba nepoužívá. Podle současných požadavků normy musí výrobce dobu životnosti přilby uvádět v návodu. (zdroj k „Bližší informace o používání ochranných přileb“: http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp)

Část 3: OOPP PRO OCHRANU SLUCHU

Jedná se o ochranné prostředky určené pro ochranu sluchového ústrojí člověka před nežádoucími účinky zvuku, jemuž je pracovník vystaven během práce.

Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu sluchu (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky (dle ČSN EN 352-2),
 • mušlové chrániče sluchu (dle ČSN EN 352-1),
 • akustické přilby (tzv. protihlukové přilby),
 • mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám (dle ČSN EN 352-3),
 • chrániče sluchu s přijímačem a nízkofrekvenční indukční smyčkou (dle ČSN EN 352-4,-5,-6),
 • ochrana sluchu s interkomem (dle ČSN EN 352-4,-5,-6).

V příloze č. 3 výše zmíněného nařízení vlády je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu sluchu:

 • práce při kování a obrábění kovů,
 • práce při lisování kovů a skla,
 • práce s kompresory a pneumatickými sbíječkami a kladivy,
 • práce pozemního personálu na letištích;
 • práce při beranění pilot,
 • práce s dřevozpracujícími a textilními stroji a zařízeními,
 • práce při těžbě a zpracování kamene a dřeva,
 • obsluha zemních a stavebních strojů,
 • obsluha lahvárenských linek,
 • práce s expanzními vsazovacími přístroji.

V nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky jsou v bodě 3.5 přílohy č. 2 uvedeny dodatečné požadavky pro specifická rizika týkající se ochrany proti škodlivým účinkům hluku:

 • Osobní ochranný prostředek určený pro předcházení škodlivým účinkům hluku musí být schopen utlumit hluk na takovou míru, že ekvivalentní hladiny zvuku vnímané uživatelem nepřevýší za žádných okolností denní mezní hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem.
 • Každý osobní ochranný prostředek musí být opatřen označením stupně útlumu hluku a hodnotu indexu komfortu osobního ochranného prostředku; pokud to není možné, musí být označením opatřen obal.

Část 2: OOPP PRO OCHRANU DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

Jedná se o ochranné prostředky určené k ochraně dýchacích orgánů člověka proti pronikání škodlivin z pracovního ovzduší, anebo zajišťující pracovníkovi přívod dýchatelného vzduchu/kyslíku.

Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 495/2001 Sb. náleží mezi osobní ochranné pracovní prostředky pro ochranu dýchacích orgánů (viz požadavek na shodu s příslušnou technickou normou):

 • masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti radioaktivnímu prachu s vhodnou lícnicovou částí (dle ČSN EN 405+A1, ČSN EN 140, ČSN EN 136, ČSN EN 143),
 • izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu (dle ČSN EN 137, ČSN EN 138, ČSN EN 14593-1;2, ČSN EN 14594),
 • prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly (dle ČSN EN 166, ČSN EN 175, ČSN EN 379+A1),
 • potápěčské dýchací přístroje a vybavení.

V příloze č. 3 výše zmíněného nařízení vlády je uveden seznam prací a činností, které vyžadují ochranu dýchacích orgánů:

 • práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem,
 • práce v blízkosti zavážky pece,
 • práce v blízkosti plynových konvertorů a plynového potrubí vysoké pece,
 • práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující nebezpečné chemické látky,
 • práce při vyzdívání pecí a u licích pánví, kde je vysoká prašnost,
 • nanášení nátěrů stříkáním nebo práce s organickými rozpouštědly,
 • práce v dolech, kamenolomech, šachtách, stokách a dalších podzemních prostorech souvisejících s kanalizací,
 • práce s lepidly obsahujícími organická rozpouštědla (pokladači podlahovin, lepení textilií) apod.,
 • mytí a odmašťování strojních součástí,
 • práce při přípravě sklářského kmene,
 • práce v mrazírnách, kde je nebezpečí úniku chladícího média,
 • práce při zpracování sypkých materiálů a při čištění zásobníků sypkých hmot,
 • broušení dřeva,
 • demoliční práce.

V nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky jsou v bodě 3.10.1 přílohy č. 2 uvedeny dodatečné požadavky pro specifická rizika týkající se ochrany dýchacích orgánů:

 • OOPP určený k ochraně dýchacích orgánů musí být schopen dodávat uživateli dýchatelný vzduch, je-li vdechované ovzduší znečištěno nebo má nedostatečnou koncentraci kyslíku.
 • Dýchatelný vzduch dodávaný uživateli prostřednictvím OOPP musí být získáván vhodnými prostředky, například ochranným zařízením nebo přístrojem pro filtraci znečištěného vzduchu, nebo dodávkou z neznečištěného zdroje prostřednictvím hadic.
 • Použité materiály a ostatní součásti těchto druhů OOPP musí být zvoleny nebo navrženy a uspořádány tak, aby zajistily uživateli přiměřené dýchání a hygienu dýchání po dobu nošení, za předpokládaných podmínek používání.
 • Hermetická těsnost lícnicové části a pokles tlaku při vdechování, a v případě filtračních zařízení i filtrační kapacita musí být takové, aby udržovaly průnik škodlivin ze znečištěného ovzduší dostatečně nízký, aniž by nepříznivě ovlivnily zdraví nebo hygienu uživatele.
 • OOPP musí být opatřen identifikační značkou výrobce a podrobnostmi charakteristik tohoto typu prostředku, které ve spojení s pokyny pro používání umožní školenému a kvalifikovanému uživateli správné použití OOPP.
 • Pokyny výrobce musí v případě filtračních zařízení rovněž udávat mezní datum pro skladování nového filtru a jeho uchování v původním balení.

Část 1: OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY – OBECNĚ

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb.

Základní pravidla stanovuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. V příloze č. 1 tohoto nařízení vlády je tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr ochranných prostředků. Tuto tabulku je nutné zpracovat pro každou pracovní pozici v organizaci.

Povinnosti zaměstnavatele při poskytování OOPP:

 • Poskytnout zaměstnancům OOPP v případě, že nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce.
 • Zpracovat vlastní seznam (na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce) pro poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům.
 • Poskytovat OOPP přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti (týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod.).
 • Poskytovat pouze OOPP, které chrání zaměstnance před konkrétním rizikem, neohrožují zdraví zaměstnance, nebrání při výkonu práce a splňují požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb.
 • Udržovat OOPP v použivatelném stavu.
 • Poskytovat OOPP bezplatně (jejich poskytování nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním).
 • Stanovit způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností, s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.
 • Seznámit zaměstnance s používáním ochranných prostředků a kontrolovat jejich používání.
 • V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv.
 • Použití OOPP pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Povinnosti zaměstnanců:

 • Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
 • Používat při práci OOPP a ochranná zařízení.
 • Seznámit se s návodem na používání a údržbu přidělených OOPP a dodržovat pravidla, která jsou v něm uvedena.
 • Provádět drobnou údržbu přidělených ochranných prostředků.
 • Používat ochranné prostředky pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
 • Nakládat s přidělenými OOPP šetrně a hospodárně.

(zdroj k části 1: http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp)

Napsat komentář