VI. ročník konference Advances in Fire and Safety Engineering 2017

Materiálovotechnologická fakulta Slovenské technické univerzity v Bratislavě letos pořádá již šestý ročník konference „Advances in Fire and Safety Engineering 2017“. Akce se uskuteční ve dnech 19. až 20. října 2017 v aule Materiálovotechnologické fakulty STU, na adrese J. Bottu 25, Trnava.

Konference se zaměřuje na široké spektrum témat souvisejících zejména s požární ochranou a krizovým řízením:

 • Požární bezpečnost staveb a požární inženýrství
 • Požárně-technické vlastnosti materiálů a požární zkušebnictví
 • Požární bezpečnost v kontextu ochrany památek
 • Forenzní inženýrství a zjišťování příčin vzniku požárů a průmyslových havárií
 • Hasičská a záchranná technika a požární taktika
 • Posuzování shody a bezpečnost výrobků
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Krizový management
 • Environmentální bezpečnost
 • Psychologie záchranáře a psychologie mimořádných událostí
 • Informatika v požárním a bezpečnostním inženýrství

 

Letos je oficiálním partnerem konference také Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. a ředitel ústavu Dr. Skřehot je taktéž členem vědecké rady konference. Srdečně proto zveme všechny zájemce!

 

S přihláškami ovšem neotálejte, uzávěrka je již 30.9.2017. Po tomto datu lze v případě zájmu kontaktovat Doc. Ing. Jozefa Martinku, PhD. (tel.: +421 910 147 949; jozef.martinka@stuba.sk).

 

Vložné činí 72 Eur s DPH, zahrnuje oběd a večeři (19.10.2017), oběd (20.10.2017), konferenční materiály a zveřejnění příspěvku ve sborníku.

Napsat komentář