XXX. ročník konference Aktuálne otázky BOZP se blíží!!!

Každý, kdo se v BOZP orientuje, dobře ví, že každoročně v listopadu probíhá v nádherném prostředí Vysokých Tater jedna z nejlepších odborných akcí – mezinárodní konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Letošní ročník, který proběhne ve dnech 6. až 8. listopadu 2017, ovšem bude jubilejní třicátý!!! Jakož i několik akcí předchozích i tentokráte se uskuteční v hotelu Patria na Štrbském Plese. Jelikož se jedná o akci skutečně mimořádnou, kde panuje báječná atmosféra, dovolujeme si tímto srdečně pozvat širokou odbornou veřejnost. Zváni jsou skutečně všichni – akademici i „obyčejní bezpečáci“, učitelé i studenti…

Odborné zaměření konference je následující:

 • Rizika jako součást strategie – Průmysl 4.0
 • Nové trendy v oblasti BOZP – Legislativa
 • Nově vznikající rizika a klíčové ukazatele výkonnosti v managementu rizik
 • Bezpečnost technických zařízení
 • Bezpečnost v údržbě
 • Řízení rizik v rámci Safety & Security – Integrovaná bezpečnost
 • Bezpečnost kritické infrastruktury
 • Prevence závažných průmyslových havárií
 • Příklady správné praxe a účinných řešení BOZP
 • Spolupráce při prevenci rizik
 • Vzdělávání v oblasti BOZP

 

Každý si v programu konference jistě najde to své, co ho bude zajímat. Útulné prostředí hotelu Patria pak nabízí příležitostí ke kuloárovým diskusím k řešené problematice i k neformálnímu posezení s přáteli z branže.

Konferenci pořádají:

 • Technická univerzita v Košiciach
 • Národný inšpektorát práce
 • Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • Slovenská asociácia pre BOZP a OPP
 • Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Odbornými partnery akce jsou:

 • CEIT a.s.
 • Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

 

Uzávěrka přihlášek se blíží a proto rozhodně neotálejte! Konferenční poplatek uhrazený do 15.10.2017 činí 200 Euro, po tomto datu pak 220 Euro. On line přihláška je dostupná zde.

Bližší informace podá za organizační výbor doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD.  a doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD.

E: bozpkonf@gmail.com
T: +421 55 602 2530

 

Na akci se budete moci setkat také se zástupci ZÚBOZ, kteří se akce zúčastní ve složení Dr. Skřehot, Ing. Marek a p. Hlavsa. Rádi se s Vámi setkáme a pohovoříme o BOZP! 🙂

Napsat komentář