Plísně na pracovišti

Dobrý den,

na vašem portále jsou dva dotazy týkající se výskytu plísní na zdech objektů, kde zaměstnanci tráví svou pracovní dobu. Dotazy pocházejí z roku 2015. Máme na našem pracovišti stejný problém. S kolegyní se máme na příkaz paní ředitelky stěhovat do objektu, kde jsou na chodbách vedoucích do sklepních prostor zdi pokryté viditelnou plísní zelené, černé a bílé barvy. Bílá plíseň už dokonce vyrůstá do prostoru ode zdi. Objekt je situován v bývalém mlýnském náhonu. Zaměstnavatel má objekt ve správě 12 let. Problém plísní se vyskytuje po celou dobu, vždy se řešil postřikem Savem nebo větráním. Přibližně 10 let toto pracoviště sloužilo pouze jako depozitáře, předtím zde byly dvě plnohodnotné kanceláře obsazené zaměstnanci. Nyní mají být do objektu umístěni 3 zaměstnanci a do budoucna se plánuje ještě jedno pracovní místo v témže objektu.

Na problematiku výskytu plísní jsme upozornily paní ředitelku. O problému ví, nicméně se rozhodla objekt navštívit a stávající stav zrevidovat. Bylo rozhodnuto, že budou oklepány omítky a zdivo ošetřeno latexovým nátěrem. Opatření má být pro každodenní provoz budovy dostačující. My si myslíme, že dostačující není a neřeší příčinu výskytu plísní. Za těchto okolností se do objektu stěhovat nechceme, jsme si vědomy všech rizik spojených s výskytem plísní. Konzultovaly jsme záležitost na Krajské hygienické stanici, kde nás pracovnice odkázaly na příslušný stavební úřad, s tím, že danou problematiku již neřeší. Jak máme v celé věci postupovat dále? Děkujeme za odpověď. zaměstnanci

Odpověď odborníka

Dobrý den,  k Vašemu dotazu musím konstatovat, že platí to, co bylo již uvedeno v odpovědích ze dne 2. 2.…

Odpověď byla zkrácená. Celá odpověď se zobrazí pouze registrovanému a přihlášenému uživateli.