Název Popis
Dotazník pro subjektivní hodnocení vlivu lokálního přetěžování pohybového aparátu
Ergonomická klasifikace zdrojů pracovní zátěže
Hodnocení rizik v bezpečnosti práce

Jednoduché tabulky pro vyhodnocování rizik bodovými metodami FINE a NPH.

Metoda ergonomického hodnocení strojů
Metodické návody hlavního hygienika ČR

Metodické návody hlavního hygienika ČR naleznete na internetové adrese Státního zdravotního ústavu. Link: http://www.szu.cz/autorizace/metodicke-navody-hlav-hygienika-cr

Metodika pro posouzení vlivu prostředí a podmínek v blokových dozornách na spolehlivost operátorů („MEHOD“)

Tato metodika byla vytvořena ve smyslu ustanovení článku 4.29 příručky Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) Safety Guide No. GS-G-3.1, který provozovatelům JE ukládá, aby zajistili takové pracovní prostředí, které pozitivním způsobem ovlivní motivaci a spokojenost jejich zaměstnanců, včetně spolehlivosti jejich výkonu. Pro naplňování tohoto cíle je nutné kombinovat lidské, technické a organizační faktory, které …