Příklady špatné praxe

odstranění ochranných krytů z brusky, chybějící kryty osvětlovacích těles, živé části elektroinstalace, poškozené železné kryty šachet ve stezce, dezolátní stav el. spotřebiče, neupevněná tlaková lahev CO u výrobníku sody, neupevněný hasící přístroj a ztížení přístupu k němu, používání potravinových obalů k přechovávání chemických látek