Název projektu: Hodnocení vlivu pracovního prostředí blokových dozoren průmyslových provozů na spolehlivost výkonu operátorů
Číslo projektu: TD020017
Doba řešení: od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2015
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

VÚJE Česká republika s.r.o.

Kontaktní osoba: RNDr. Mgr. Petr Skřehot, Ph.D. (tel.: +420777828865)
Anotace:

Projekt se zaměřuje na prověření hlavních vazeb mezi faktory ovlivňujících výkon člověka (PSF) a spolehlivostí operátorů blokových dozoren. Řešení předpokládá prověření úrovně vybraných faktorů prostředí v reálných podmínkách dozoren a následné posouzení prac. zátěže operátorů.Šetření umožní odhalit interakce uvnitř tohoto prac. systému, který se vyznačuje svou „sterilitou“. Výstupem bude metodika pro hodnocení ergonomie pracovišť s akcentem na posouzení vlivu PSF na spolehlivost operátorů.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 80%

Výstupy z projektu:
  • MEHOD – Metodika pro posouzení vlivu prostředí a podmínek v blokových dozornách na spolehlivost operátorů (metodika)
  • Výzkum ergonomických rizik a jejich vlivu na spolehlivost výkonu operátorů řídících center (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Ergonomické aspekty řídících center (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Ergonomická rizika a pracovní podmínky operátorů v řídicích centrech (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Využití principů Human-Centered Design při ergonomickém navrhování blokových dozoren JE (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Nová metodologie pro posuzování ergonomických faktorů v řídicích centrech a jejich vlivu na spolehlivost výkonu operátorů (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)