Název projektu: Analýza a podpora rozvoje kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Číslo projektu: TL03000213
Doba řešení: od 1. 4. 2020
do 31. 1. 2023
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Kontaktní osoba: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Anotace:

Cílem projektu je zmapovat, analyzovat a inovovat stávající přístupy aplikované v naší společnosti pro prevenci úrazů dětí a poškození jejich zdraví v důsledku působení ergonomických rizik (ve škole, rodině, práci s PC atd.), resp. výchovu k bezpečnému chování a výchovu ke zdraví. Cílem je získat ucelené informace o zkušenostech, potřebách a postojích rodičů a pedagogů k dané problematice. Plánovanými výstupy projektu jsou souhrnná výzkumná zpráva, komplexní edukační materiály pro aktivní práci s dětmi (soubor edukačních materiálů, metodické materiály pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a rodiče), workshop, webová stránka a odborné publikace v této tematické oblasti. Účelem plánovaných výstupů je umožnit šíření ucelených poznatků o bezpečnosti a ochraně zdraví směrem k dětem, rodičům a učitelům.

Výstupy z projektu: