Název projektu: Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost
Číslo projektu: TB03MPSV002
Doba řešení: od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2016
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI, z. s.

ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

EXACOM s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Karel Škréta (tel.: 221015827)
Anotace:

Cílem je dosáhnout požadovaných výsledků a to na základě analýzy a provedeného hodnocení národního práva v ČR a v ostatních vybraných státech EU a současného stavu a trendu vývoje činností koordinátora BOZP na staveništi vypracovat a stanovit návrh základního směru, cílů a priorit pro rozvoj tohoto institutu v České republice v rámci Národní politiky BOZP v ČR do roku 2020 (vzdělávání koordinátorů). Potřeba řešení navrhovaného projektu se váže na definovaný specifický cíl navrhnout: 1. standardy vázané na činnosti koordinátora BOZP na staveništi v ČR pro případné návrhy na novelizaci platných právních předpisů; 2. standardy pro jeho vzdělávání, a to s ohledem na standardy rozpracovávané v EU (v ISHCCO) pro rok 2013 a následující období k zajišťování vyšší úrovně BOZP na staveništi ve vybraných členských státech EU.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu: