Název projektu: Analýza hlavních příčin poruch uskladňovacích nádrží v chemickém průmyslu a opatření ke zvýšení jejich bezpečnosti a životnosti
Číslo projektu: FF-P/004
Doba řešení: od 30. 6. 2002
do 31. 12. 2003
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.

Kontaktní osoba: Prof. Ing. Vlastimil Křupka, DrSc. (tel.: 541212429)
Anotace:

Soubory způsobů a prostředků, jak předcházet poruchám či haváriím při uskladňování nebezpečných médií (především v nádržích) a naopak zvyšovat jejich dobu života a tím šetřit nové investiční prostředky. Vychází z nejčastějších příčin úniku média (vedoucího nejen ke znečišťování životního prostředí, ale i ztrátám na zdraví a lidských životech) a provádí jejich rozbor.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 60%

Výstupy z projektu:
  • Design, inspection, Maintenace and operation of cylindrical steel tanks and pipelines.