Název projektu: BE-TEX Ochrana člověka a techniky před vysokofrekvenčním zářením – výzkum a vývoj nových textilií
Číslo projektu: FI-IM5/202
Doba řešení: od 1. 4. 2008
do 31. 12. 2010
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

NYKLÍČEK a spol. s.r.o.

VÚB a.s.

České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Lukáš Vojtěch
Anotace:

Výzkum a vývoj délkových a plošných textilií určených k ochraně člověka a zařízení před vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením na principu zeslabení a odstínění zdrojů vysokofrekvenčních signálů.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 44%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=FI-IM5202