Název projektu: Bezpečnost tlakových láhví v pracovních podmínkách a možnosti zneškodnění tlakové láhve průstřelem
Číslo projektu: VI20172020103
Doba řešení: od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2020
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Účastníci projektu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kontaktní osoba: Ing. Petr Lepík, Ph.D.
Anotace:

Projekt se zabývá problematikou tlakových láhví se stlačenými a zkapalněnými plyny vystavených účinkům požáru. Cílem projektu je vypracovat metodická doporučení pro zásahy složek IZS u mimořádných událostí s výskytem tlakových láhví. Metodická doporučení budou vycházet z experimentálních měření průběhu řízených a neřízených destrukcí tlakových láhví v podmínkách požáru se zaměřením na vznik a účinky výbuchového děje.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100,0%

Výstupy z projektu:
  • 1 x B – Odborná kniha
  • 3 x D – Článek ve sborníku
  • 2 x G – Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
  • 2 x H – Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele)
  • 3 x J – Článek v odborném periodiku
  • 1 x N – Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
  • 1 x R – Software