Název projektu: Dopady pracovních úrazů a nemocí z povolání na systém nemocenského a důchodového pojištění
Číslo projektu: HC 204/10
Doba řešení: od 1. 7. 2010
do 30. 11. 2007
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: JUDr. Daniela Bruthansová (tel.: 224972684)
Anotace:

Předmětem realizovaného projektu je analýza dopadů pracovních úrazů a nemocí z povolání na systémy nemocenského a důchodového pojištění a prognóza jejich vývoje po stránce ekonomické, sociální a zdravotní (zejména posudkově medicínské). Důraz bude kladen na dopady pracovních úrazů e nemocí z povolání zejména ve vztahu k nemocnosti a invaliditě s cílem zpracovat objektivní výstupy následně využitelné v oblastech prevence sledovaných sociálních událostí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovení opatření ke snížení jejich incidence, a tím i snížení nákladů na dávky sociálního pojištění.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Evropská statistika pracovních úrazů v České republice (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Pracovní úrazovost v zemědělství v ČR v roce 2009 (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Pracovní úrazovost žen a mužů v ČR do roku 2008 (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • Smrtelné pracovní úrazy v roce 2008 v České republice – závady, porušené předpisy (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)  

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=HC+20410