Název projektu: Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením
Číslo projektu: HR184/09
Doba řešení: od 1. 7. 2009
do 31. 12. 2009
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. (tel.: 221015845)
Anotace:

Cílem projektu je na základě odborných poznatků a zkušeností z oblasti ergonomie zpracovat požadavky na řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením. Výsledky výzkumu budou publikovány a přinesou informace především pro zaměstnavatele a úřady práce o možnostech ergonomického řešení pracovního místa pro osoby s různým zdravotním postižením a současně budou vhodnou odbornou pomůckou zaměstnavatelům při řešení této problematiky. V neposlední řadě by měly motivovat zaměstnavatele a budoucí zaměstnance k širšímu začlenění osob se zdravotním postižením na normální trh práce.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením (odborná kniha)