Název projektu: Ergonomie a uplatnění jejích nástrojů a metod na pracovišti
Číslo projektu: HS125/04
Doba řešení: od 1. 4. 2004
do 30. 11. 2004
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

AKADEMIE práce a zdraví České republiky, o.p.s.

Kontaktní osoba:
Anotace:

Na základě provedené identifikace a analýzy vlivu ergonomie na kvalitu a výkonnost člověka v pracovním procesu budou zpracovány osnovy, studijní výukové materiály a návrhy podmínek pro certifikaci ergonomů v praxi.Výukové materiály budou otestovány na třech pracovištích v ČR; v odvětví průmyslu, stavebnictví a zemědělství. Řešení úkolů bude vycházet z nejnovějších poznatků, zkušeností a aktuálních cílů EU v oblasti ergonomie.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Ergonomie a uplatnění jejích nástrojů a metod na pracovišti