Název projektu: Expozice nanomateriálům, hodnocení a management zdravotních rizik v souvislosti s QSAR/QNTR
Číslo projektu: LD14041
Doba řešení: od 1. 4. 2014
do 31. 10. 2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Anotace:

Vytvoření informační báze o potenciálních expozicích nanomateriálům, expozičních scénářích a vytvoření metody managementu rizik nanomateriálů s potenciálem využívat QNTR modelování.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=LD14041