Název projektu: Hodnocení bezpečnosti a rizik technických systémů
Číslo projektu: GA103/09/0693
Doba řešení: od 1. 1. 2009
do 31. 12. 2011
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Účastníci projektu:

České vysoké učení technické v Praze / Kloknerův ústav

Kontaktní osoba: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. (tel.: 224 353 842)
Anotace:

Cílem badatelského projektu je získat nové vědecké poznatky a vytvořit metodiku pro hodnocení bezpečnosti a rizik technických systémů vystavených účinkům nepříznivých vlivů okolního prostředí s uvážením nejistot ovlivňujících provoz těchto systémů.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA103090693