Název projektu: Hodnocení rizik práce v hornictví
Číslo projektu: AACBUAM
Doba řešení: od 1. 4. 2001
do 30. 6. 2002
Poskytovatel: Český báňský úřad
Účastníci projektu:

Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

Kontaktní osoba: Ing. Viktor Kempa
Anotace:

Cílem je získání vědecky zpracovaných základních vstupních podkladů pro tvorbu právních předpisů, upravujících bezpečnost práce i bezpečnost provozu v hornictví a také pro provádění vlastního odborného dozoru státní báňské správy.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Metodická příručka Českého báňského úřadu pro hodnocení rizika a příručka Českého báňského úřadu k informování a konzultování zaměstnanců