Název projektu: Identifikace vzniku radiačních mimořádných událostí na jaderných elektrárnách a systém klasifikace jejich závažnosti
Číslo projektu: VI20172020085
Doba řešení: od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2020
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Účastníci projektu:

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Josef Koc, CSc.
Anotace:

Účelem grantu je prohloubit a zpřesnit analýzy vzniku neobvyklých událostí a predikci průběhů mimořádných radiačních událostí v jaderných elektrárnách s cílem omezit havarijní ozáření zasahujících osob. Cílem je vypracování metodologie tvorby a zdůvodnění havarijních akčních úrovní představujících základní informace rozhodovacího procesu posuzování závažnosti radiačních mimořádných událostí na jaderných elektrárnách.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100,0%

Výstupy z projektu:

2 x D – Článek ve sborníku

1 x H – Poskytovatelem realizované výsledky (výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného poskytovatele)

1 x J – Článek v odborném periodiku