Název projektu: Improvizované ukrytí, varování a informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob
Číslo projektu: VG20122014061
Doba řešení: od 1. 3. 2012
do 31. 12. 2014
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Účastníci projektu:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kontaktní osoba: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. (tel.: +420 597 322 816)
Anotace:

Výzkum možností varování, tísňového informování, improvizovaného ukrytí a doplňujícího informování obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob, a zkvalitnění ochrany obyvatelstva využitím těchto objektů k improvizovanému ukrytí při mimořádných událostech a krizových situacích.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
 • Bezpečnost a ochrana obyvatelstva v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob při úniku chemické látky (Výsledek druhu D)
 • Contaminant resistance of buildings in emergency planning zones (Výsledek druhu J)
 • Perspektivy ukrývání obyvatelstva v kontextu aktuálních bezpečnostních hrozeb (Výsledek druhu D)
 • Sheltering of Population in the Protected Area (Výsledek druhu D)
 • Study of quantification and distribution of explosive mixture in a confined space as a result of natural gas leak (Výsledek druhu D )
 • Analysis of transient load on steel envelope structure (Výsledek druhu D )
 • Ukrytí obyvatelstva v chráněných prostorech (Výsledek druhu D)
 • Basic Measure of Civil Protection in the Area of Buildings Established for the Gathering of Large Numbers of the Population (Výsledek druhu J)
 • Budování improvizovaných úkrytů v panelové zástavbě (Výsledek druhu J)
 • Determination of the blast induced load (Výsledek druhu J)
 • Východiska technického a organizačního zabezpečení ochrany obyvatelstva (Výsledek druhu B)