Název projektu: Integrované hodnocení rizik a dopadů na materiály, ekosystémy a zdravotní stav populace v důsledku expozice atmosférickým znečišťujícím látkám
Číslo projektu: TA02021165
Doba řešení: od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2015
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

Univerzita Karlova v Praze / Centrum pro otázky životního prostředí

SVÚOM s.r.o.

ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Melichar, Ph.D. (tel.: 220199464)
Anotace:

Projekt se zaměřuje na výzkum celospolečenských dopadů expozice materiálů, ekosystémů a zdraví populace znečištěnému ovzduší vyvolaných antropogenními zdroji emisí, součástí je vývoj integrovaného modelu hodnocení, který umožní efektivnější rozhodování v procesech EIA, HIA, SEA a RIA mezi různými možnostmi snižování dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí. Pro komerční uplatnění tohoto modelu bude vytvořena výpočetní metodika a plně funkční software s uživatelským manuálem.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 62%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TA02021165