Název projektu: Integrovaný evropský systém pro snížení rizik v průmyslu
Číslo projektu: 7E09078
Doba řešení: od 1. 11. 2009
do 31. 3. 2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:

České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická

Kontaktní osoba: doc. Ing. Zdeněk Kouba, CSc. (tel.: 22435 7379)
Anotace:

Cílem projektu IRIS je identifikovat, kvantifikovat a snížit rizika vznikající v průmyslu. Záměrem je navrhnout nové bezpečnostní koncepty a technologie, které napomohou zvýšit bezpečnost v průmyslu a redukovat dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=7E09078