Název projektu: Intervenční programy v prevenci muskuloskeletárních onemocnění. Ergonomické a rehabilitační přístupy
Číslo projektu: HS69/01
Doba řešení: od 1. 1. 2001
do 31. 12. 2003
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Univerzita Karlova v Praze / Fakulta tělesné výchovy a sportu

Kontaktní osoba: Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. (tel.: 220172240)
Anotace:

Cílem projektu je vytvořit komplexní program, s režimovým výstupem, který se stane součástí životního stylu pracovníků vybraných profesí. Jde tedy o více, než o prostou terapii. Nedílnou součástí programu musí být pohybová aktivita zaměřená jak na oblast každodenní individuální hygieny, tak na oblast aktuální kompenzace diskomfortu v průběhu pracovního procesu. Budou tedy navrženy sestavy konkrétních cviků ke kompenzaci jak individuálních tak skupinových rizik u jednotlivých profesí. Systém by měl dále spočívat v dočasném či občasném vyloučení rizikových faktorů, v posílení fyzické zdatnosti a výkonnosti logistických orgánových systémů (zvl. respiračního a kardiovaskulárního), upevňování duševního a tělesného zdraví všemi prvky, které mohou komplexně a příznivě ovlivnit celkový stav (léčebná rehabilitace, lázeňství, psychologická pomoc atd.). Řešení projektu se opírá o ověřovací experimenty a sledování některých parametrů objektivními manuálními či přístrojovými metodikami.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Intervenční programy v prevenci muskuloskeletálních onemocnění
  • Ergonomické a rehabilitační přístupy