Název projektu: Management přepravy nebezpečných věcí na evropské a národní úrovni ve vztahu k systému krizového řízení ČR
Číslo projektu: CG742-015-030
Doba řešení: od 1. 4. 2007
do 31. 12. 2010
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy
Účastníci projektu:

WAK System, spol. s r.o.

TELEMATIX SERVICES, a.s.

AZIN CZ s.r.o.

RNDr. Miroslav Wasserbauer

Vítězslav ŽIVOTA

Ing. Petr Půlpán

Luděk Benda

Radek Valeš

Vladislav Straka

Technická univerzita v Liberci / Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc. (tel.: 485353287,777966868)
Anotace:

Bližší informace není k dispozici.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 85%

Výstupy z projektu:

Stručná informace o výstupech dostupná na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=CG742-015-030