Název projektu: Metodika systematického zavedení a provozování simulátorů kolejových vozidel pro výcvik strojvedoucích v ČR
Číslo projektu: CK01000132
Doba řešení: od 1. 2. 2020
do 31. 12. 2022
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Účastníci projektu:

České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní

Kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Leso, Ph.D.
Anotace:

Hlavním cílem projektu je vytvoření metodického postupu umožňující zavedení a provozování systematického výcviku strojvedoucích s využitím simulátorů kolejových vozidel v ČR. Výstupy z tohoto projektu budou přímo aplikovatelné do legislativního procesu získání a ověření odborné způsobilosti strojvedoucích a budou sloužit jako základní specifikace pro systematické zavedení tohoto procesu v ČR. Projekt realizuje prvním nutný krok k realizaci a naplnění ideového záměru zavedení systematického výcviku strojvedoucích v ČR, který je uveden v implementačním plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 schválen vládou ČR, obsahuje projektovou kartu : ŽD-21 Trenažér a simulátor řízení kolejových vozidel.

Výstupy z projektu:

Výstupy jsou uvedeny v IS VaVaI.