Název projektu: Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidského činitele v provozu jaderného zařízení
Číslo projektu: 1H-PK/21
Doba řešení: od 1. 5. 2004
do 31. 12. 2008
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

ISATech, s.r.o.

T-SOFT a.s.

AZIN CZ s.r.o.

Kontaktní osoba: RNDr. Stanislav Malý; tel.: 221015844
Anotace:

Rozbor standardních a nestandardních operačních postupů, ke kterým dochází při provozu jaderného zařízení a mají vliv na jeho bezpečnost. Úloha lidského činitele bude posouzena z pohledu jeho chybování a nespolehlivosti. Pro navrženou a aplikovanou metodiku hodnocení lidského činitele budou zpracovány algoritmy. Ty budou základem pro zpracování softwaru umožňujícího využití PC při hodnocení úlohy LČ na vzniku nebo nežádoucím rozvoji neprojektové situace.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 60%

Výstupy z projektu:
  • Kultura bezpečnosti a klima bezpečnosti
  • LEKTOR – metoda pro analýzu příčin nehod a selhání
  • MIPS – metoda identifikace příčin selhání
  • Návrh metodiky pro posuzování organizace a lidského činitele v JE pro orgány inspekce
  • SNIPR – identifikace procesů a rizik : bezpečnostní management
  • Software „MIPS“