Název projektu: Metody a nástroje zvyšování spolehlivosti lidského faktoru v bezpečnosti silničního provozu ČR
Číslo projektu: CG711-014-160
Doba řešení: od 1. 4. 2007
do 31. 12. 2010
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy
Účastníci projektu:

AZIN CZ s.r.o.

Roman Budský

Kontaktní osoba: Ing. Petr Kohout (tel.: 241732198, 603820996)
Anotace:

Cílem projektu je návrh takového komplexu opatření, která výrazně zvýší kvalitu lidského faktoru jakožto jednoho ze tří klíčových prvků v silničním provozu, jenž má prvořadý vliv na úroveň bezpečnosti na českých silnicích.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 85%

Výstupy z projektu:
  • Nový přístup k přípravě řidičů v oblasti poskytování první pomoci
  • The Point System in Europen Union Member States
  • Seminář století autoškolství v českých zemích
  • Návrh nových zásad přípravy obyvatelstva v oblasti poskytování první pomoci
  • Statistical Analysis of Impact of Selected Factors on the Rate of Accidents