Název projektu: Metody a nástroje zvyšování spolehlivosti lidského faktoru v bezpečnosti silničního provozu ČR
Číslo projektu: CG711-014-160
Doba řešení: od 1. 4. 2007
do 31. 12. 2010
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy
Účastníci projektu:

<p><p>AZIN CZ s.r.o.</p> <p>Bc. Roman Budský</p></p>

Kontaktní osoba: Ing. Petr Kohout (tel.: 241732198,603820996)
Anotace:

Cílem projektu je návrh takového komplexu opatření, která výrazně zvýší kvalitu lidského faktoru jakožto jednoho ze tří klíčových prvků v silničním provozu, jenž má prvořadý vliv na úroveň bezpečnosti na českých silnicích.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 85%

Výstupy z projektu:

<p><p>Nový přístup k přípravě řidičů v oblasti poskytování první pomoci (článek ve sborníku)</p> <p>The Point System in Europen Union Member States (článek ve sborníku)</p> <p>Seminář století autoškolství v českých zemích (workshop)</p> <p>Návrh nových zásad přípravy obyvatelstva v oblasti poskytování první pomoci. (článek v odborném periodiku)</p> <p>Statistical Analysis of Impact of Selected Factors on the Rate of Accidents (článek v odborném periodiku)</p></p>