Název projektu: Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na staveništi
Číslo projektu: HC 205/10
Doba řešení: od 1. 7. 2010
do 31. 12. 2011
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI, o. s.

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Svoboda, CSc. (tel.: 224354591)
Anotace:

Cílem projektu je integrace „koordinátora BOZP na staveništi“, který na stavbě zastupuje zadavatele (investora) do systému řízení stavby se záměrem zvýšení úrovně BOZP na staveništích. Dosažení tohoto cíle je plánováno prostřednictvím doporučených metod a způsobů práce, včetně jejich vybavení vhodnými nástroji pro praxi, např. příklady správné praxe anebo Plánem BOZP koordinátora.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Dočasné stavební konstrukce ve stavební praxi (workshop)
  • Komunikační dovednosti ve stavební praxi (workshop)
  • Vzdělávací kurz Koordinátor BOZP na staveništi (workshop)
  • Workshop – Facility management (workshop)
  • Workshop – Nový přístup ke zpracování Plánu BOZP (workshop)
  • Workshop „Plán BOZP pro malé stavby“ (workshop)