Název projektu: Národní kampaň Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví – pilotní projekt EW
Číslo projektu: HS123/04
Doba řešení: od 1. 4. 2004
do 30. 11. 2004
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Kontaktní osoba: Ing. Miloš Paleček, CSc. (tel.: 221015845)
Anotace:

V rámci řešeného projektu bude vytvořena obecná metodika a definovány vhodné nástroje k realizaci kampaně Evropského týdne v České republice, které zjednoduší a zefektivní jejich přípravu v dalších týdnech. Řešení bude obsahovat přípravu, uskutečnění a vyhodnocení efektivnosti kampaně Evropský týden BOZP 2004 a hlavní výstupy projektu budou ověřeny v praxi.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=HS12304