Název projektu: Národní standardy dalšího vzdělávání odborně způsobilých osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb.
Číslo projektu: HC 211/11
Doba řešení: od 1. 2. 2011
do 31. 12. 2011
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Účastníci projektu:

ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.  

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Dobřanská (tel.: 558996281, 606450029)
Anotace:

Záměrem tohoto projektu je na základě poznatků a zkušeností z oblasti provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ale i zajišťování vzdělávání v této oblasti řadou subjektů, které mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti, navrhnout minimální standardy pro další vzdělávání odborně způsobilých osob, které by mohlo být v budoucnu variantním řešením požadované zkoušky po uplynutí 5 let platnosti osvědčení, a současně, které by odstranilo současnou nerovnost mezi držiteli osvědčení.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:

Seznam výstupů uveden na: https://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=HC+21111