Název projektu: Návrh systému prevence závažných havárií s ohledem na potencionální zdroje rizik v nových členských státech EU
Číslo projektu: OE09015
Doba řešení: od 1. 4. 2009
do 31. 12. 2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:

VODNÍ ZDROJE, a.s.; České centrum pro vědu a společnost;

Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Černý (tel.: 602343214)
Anotace:

Cíl projektu se skládá ze 2 součástí: 1. částí je funkční systém prevence závažných havárií zohledňující potencionální zdroje rizik 2. částí je prototyp – modulový systému pro tvorbu aplikací využitelných v oblasti integrovaného řízeni rizik.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 50%

Výstupy z projektu:
  • NASYP: Online expert tool on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (článek v odborném periodiku nebo konferenčním sborníku)
  • NÁvrh SYstému Prevence závažných havárií: Online expertní nástroj pro posuzování závažných havárií při (software)