Název projektu: Nebezpečí výbuchů – význam výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti při explozních haváriích na okolní prostředí s prezentací dosažených výsledků výzkumu
Číslo projektu: LP03057
Doba řešení: od 1. 3. 2003
do 31. 12. 2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účastníci projektu:

VVUÚ, a.s.

FONTIS spol.s r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Tadeáš Podstawka (tel.: 596 252 149)
Anotace:

Videofilm nebezpečí výbuchů si klade za cíl seznámit a podpořit zájem široké veřejnosti o výsledky výzkumných prací a u mládeže vzbudit zájem o obory vysokých škol, chemii, fyzikální chemii apod. Film si klade za cíl seznámení široké veřejnosti s daným nebezpečím, které si všeobecně neuvědomuje. Zároveň si klademe za cíl získat pro studium škály nových technických oborů bezpečnostního inženýrství mladou generaci, včetně perspektivy vědeckého růstu. Prostřednictvím distribuce VHS videokazet a uvažovaného TV vysílání v rámci programů zaměřených na prezentaci vědy chceme seznámit celou veřejnost s tímto důležitým výzkumem.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 63%

Výstupy z projektu:
  • Nebezpečí výbuchů