Název projektu: Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v ČR
Číslo projektu: EC 5.1SPTP01/002
Doba řešení: od 1. 1. 2009
do 17. 7. 2012
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

Kontaktní osoba: Ing. Robert Chlebiš
Anotace:

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu je dobrovolné, nezávislé sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu. Jejím posláním je podpora organizací působících ve prospěch rozvoje bezpečnosti průmyslu v České republice, společného identifikování národních zájmů v oblasti průmyslové bezpečnosti a jednotného prosazování těchto zájmů na evropské úrovni. Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu si klade za cíl zapojit Českou republiku do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS), propagovat získané znalosti a zkušenosti v českém průmyslu a tím dosáhnout zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice. Vznik CZ-TPIS tak umožní propojit zájmy průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy.

 

Výstupy z projektu:
  • Strategická výzkumná agenda CZ-TPIS
  • Implementační plán CZ-TPIS

Ke stažení na: http://www.cztpis.cz/produkty/