Název projektu: Požární nebezpečí při skladování zemědělských produktů, rozbor rizik a navržení podmínek k zajištění požární bezpečnosti
Číslo projektu: RN20002001005
Doba řešení: od 1. 3. 2000
do 31. 12. 2001
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra
Účastníci projektu:

Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Miroslav Andrt, CSc.
Anotace:

Současná legislativa stanovuje povinnost na úseku požární ochrany v této oblasti obecně; předpokládá se využití výsledků úkolu jako podklad k dopracování vyhlášky shrnující požadavky požární bezpečnosti. Cílem řešení je zpracování podkladů pro podmínky požární bezpečnosti hlavních skladovaných zemědělských materiálů a příprava podkladů pro sjednocení legislativy ČR a EU v oblasti kategorizace zemědělských materiálů, sklizňových a skladovacích podmínek, řízení skladovacího procesu z hlediska možného požárního nebezpečí.

Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100%

Výstupy z projektu:
  • Požární nebezpečí při skladování zemědělských produktů, rozbor rizik a navržení podmínek k zajištění požární bezpečnosti.